Lichttherapie


Voel je zomers in de winter !!
       
Waarom lichttherapie (indicaties) 

Lichttherapie kent drie belangrijke hoofdtoepassingen
1.    Winterdepressie (SAD)(Seasonal Affective Disorder)
2.    Circadiane slaapstoornissen (Dag/nachtritme,Ploegendienstsyndroom, Jetlag)
3.    Burm out
Onderstaand een flimpje van Dr. Siegfried  Kasper, hoofd van de afdeling Psychiatrie van de medische Universiteit van Wenen die vertelt wat winterblues is, en wat je er aan kan doen.
5 minuten en Engelstalig.Wilt u het naadje van de kous weten (engelstalig):


Een winterdepressie uit zich in een complex van klachten. In de herfst en winter komen de meeste mensen weinig buiten en krijgen mede door de korte en donkere dagen te weinig zonlicht.
De Philips Energy -up vult het tekort aan licht aan op precies die frequentie die u een goed gevoel geeft.

Wat is een winterdepressie?

Een winterdepressie heeft de volgende kenmerken:
vermoeidheid
veel slaap behoefte en niet uitgeslapen zijn
verstoord slaapritme
somberheid
je depressief voelen
concentratieproblemen
passiviteit
meer eten (snoepen) = in gewicht aankomen
geen behoefte aan sex
geen behoefte aan sociale contacten
Een winterdepressie uit zich in een complex van klachten zoals bovenstaand genoemd. In de herfst en winter komen de meeste mensen weinig buiten en krijgen mede door de korte en donkere dagen te weinig zonlicht.
De Philips Energy-up vult het tekort aan licht aan op precies die frequentie die u een goed gevoel geeft.

Niet iedereen heeft al deze klachten in dezelfde mate. Veelal komen verschillende combinaties voor.
Waarom helpt de Philips Energy-up bij een burn out?
Er is een opersbericht verschenen:


Meest recente nieuws van Stichting Onderzoek Licht & Gezondheid Solg 09-02-2009. In een klinische studie met in totaal 30 proefpersonen met burnout werd bij 16 personen lichttherapie gegeven en de resultaten uit zelfbeoordelingschalen vergeleken met 14 personen die nog op de wachtlijst stonden. Een significante verbetering werd zichtbaar in de groep die lichttherapie kreeg in het bijzonder door afname van emotionele uitputting. De resultaten uit het onderzoek zijn veelbelovend maar meer onderzoek is noodzakelijk om de bevindingen te staven in groter opgezette studies.
Burnout is een reactie op het gevoel opgebrand te zijn, geen energie of motivatie meer vinden voor de bezigheden op het werk. Burn-out bestaat grofweg uit drie verschijnselen: uitputting (een gevoel van extreme vermoeidheid), cynisme (afstand hebben van het werk, dan wel de mensen met wie men werkt), en verminderde persoonlijke bekwaamheid. Volgens cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek heeft 10% van de Nederlandse beroepsbevolking last van burnout-verschijnselen.
Lichttherapie is een methode waarbij met behulp van zeer intensief licht, via het netvlies in het oog, bepaalde gebieden in de hersenen worden gestimuleerd tot activiteit. Het werkingsprincipe is nog niet geheel bekend. Naast burnout wordt lichttherapie, vaak met succes, gebruikt bij winterdepressie, slaapwaak-stoornissen, jetlag en het werken in de nachtdienst.
Wat zijn circadiane slaapstoornissen?
Er zijn vier verschillende scenario’s van circadiane slaapstoornissen:
Het eerste is dat van de ‘nachtuil’. Uw inwendige circadiane ritme is vertraagd zodat u met waken en slapen ettelijke uren achter de rest van de wereld aanloopt. Als u op uw eigen roer kunt varen, valt u ruim na middernacht in slaap en wordt rond het middaguur of nog later wakker. U hebt geen enkel probleem met dit slaappatroon, tenzij u door een werkdag van negen tot vijf wordt gedwongen u aan te passen aan een ‘normaal’ slaap-waakritme. U kunt met geen mogelijkheid in slaap vallen en wakker worden wanneer iedereen dat doet, gaat allengs aan een slaaptekort lijden, bent overdag excessief slaperig, moet ettelijke wekkers inschakelen om uit bed te kunnen komen en voelt u de hele morgen ellendig
Het tweede is het patroon van de vooruitgeschoven slaapfase, dat van de ‘vroege vogels’, ziet men bij mensen met het tegengestelde probleem. U valt kort na de avondmaaltijd in slaap en wordt uren voor zonsopgang bruisend van energie wakker. Gewoonlijk leidt dit tot minder last op werk of school dan bij nachtuilen (en mogelijk bent u er zelfs productiever door), maar vroege vogels kunnen ook heel wat avondlijke ontspanning mislopen en een flinke domper op een gezellig gezinsleven zetten.
De derde soort circadiane slaapstoornis wordt veroorzaakt door een frequente jetlag ten gevolge van herhaalde reizen naar totaal verschillende tijdzones. Er bestaat een hoge correlatie tussen de ernst van de aandoening en het aantal zones dat u passeert. De grootste problemen ontstaan wanneer u binnen vierentwintig uur door meer dan acht verschillende tijdzones heen reist. De meeste mensen kunnen zich gemakkelijker aan het reizen in westelijke richting aanpassen en hebben het echt moeilijk wanneer ze naar het oosten gaan. Hierbij doen vroege vogels het beter omdat die minder moeite hebben met de vervroeging van de dag op een vlucht oostwaarts. 
De vierde binnen deze klasse stoornissen komt voort uit de ritmeverstorende arbeidstijden van het werken in ploegendienst. Bijna de helft van de Nederlandse werknemers is werkzaam in een betrekking waarin niet de typische werkdag van acht tot vijf wordt gehanteerd. Werken in de nachtdienst, of in voortdurend wisselende ploegendienst, leidt tot onvoldoende uren slaap, slecht doorslapen en verstoring van de circadiane ritmiek. Mensen die in wisselende ploegendienst werken, lopen over het algemeen de meeste schade op, omdat zij hun slaap-waakritme voortdurend moeten bijstellen.
Zelfs degenen met een vaste nachtdienst (waarbij men bijvoorbeeld vier nachten doorwerkt gevolgd door drie dagen vrij) krijgen last, omdat ze op hun vrije dagen graag weer een ‘normale’ dagindeling aanhouden om synchroon te kunnen lopen met andere gezinsleden en de winkelopeningstijden. Slapeloosheid is ook een algemeen gevolg van verstoringen in de omgeving overdag (verkeerslawaai, zonlicht, rinkelende telefoons, verplichtingen aan het gezin en sociale omgeving). De arbeidsprestatie en het moreel kunnen in de knel komen door vermoeidheid op de werkplek ten gevolge van het niet kunnen slapen tijdens de vrije uren

Over slaapproblemen in het algemeen 
Velen van ons zijn veel te bezeten van het idee dat ze elke nacht een volmaakte nachtrust moeten genieten en de volgende ochtend op topniveau moeten kunnen functioneren. Deze ideaaltoestand is domweg voor niemand elke nacht haalbaar en wordt de meeste nachten door de meeste mensen zelfs op geen stukken na gehaald. Het probleem is voor een deel hierin gelegen dat wij zijn geëvolueerd in een omgeving die veel slaapvriendelijker was dan de moderne wereld. Voor het tijdperk van kaarsen en elektriciteit was de nacht donker, stil, saai en ontspannend. Voordat er klokken waren sliepen de mensen meer in overeenstemming met hun eigen tijdsindeling, gehoorzamend aan de mysterieuze leiding van hun eigen lichaamsritmen. Ook hadden ze niet de gewoonten hun hersenen met stimulerende stoffen te bewerken en genoten ze zelden de luxe van een schranspartij vlak voor het slapen gaan. 
De verwarming, airconditioning, matrassen en dekens waren toen misschien niet zo goed als tegenwoordig, maar verder was alles oneindig veel meer slaapbevorderend dan de wereld rond bedtijd nu. In de moderne wereld is de slaap bijna een bedreigde soort.
We hebben te veel licht, geluid, afleiding, dingen te doen, pret te beleven, problemen te bepiekeren. We verwachten dat onze hersenen op volle kracht overuren blijven maken en vervolgens meteen stilstaan als we de lichtknop omdraaien. Zo werkt het niet. Een warmgelopen motor moet afkoelen. Tel hierbij op de verminderde slaapefficiëntie op oudere leeftijd, het gebruik van allerlei middelen of de overgang tussen tijdzonles, en het hoeft u niet te verbazen dat zoveel mensen hulp nodig hebben bij het slapen. Bij de circadiane slaapstoornis (officieel: slaapstoornis gebonden aan de circadiane ritmiek; voorheen: stoornis in het slaap-waakritme) komen de moeilijkheden niet voort uit een inherent probleem met uw vermogen tot slapen, maar uit een niet op elkaar aansluiten van uw aangeboren slaap-waak cyclus en de u door uw omgeving opgelegde eisen
Het gebruik van de Philips Energy-up


De Philips Energy-up kunt u het best direct na het ontwaken gebruiken. Door het blauwe licht blijft de behandelduur beperkt tot 15 à 30 minuten, daar waar andere apparaten tot 2 uur nodig hebben. De leds moeten in de ogen schijnen, maar je hoeft er niet in te kijken. Zet de Philips Energy-up niet verder dan 50 a 60 cm weg.
Dankzij het speciale blauwe licht van de de Philips Energy-up hoef je de lamp dagelijks slechts éénmaal 15 tot 30 minuten per dag te gebruiken. Wanneer u in de avond te vroeg slaap krijgt gebruikt u de Philips Energy-up dan nogmaals om de slaap nog wat uit te stellen.        

Contra indicaties

Lichttherapie is een veilige behandeling.Wanneer er echter sprake is van het ontbreken van de ooglens (afakie) mag u geen lichttherapie ondergaan. Verder raden wij wel aan vóór de behandeling een dokter te raadplegen voor mensen met oogziekten, een psychologisch syndroom of personen die medicatie nemen die de lichtgevoeligheid doet toenemen.
Bij een psychose, 12manie, suïcidaliteit, manisch/depressieve stoornis en bij oogziekten zoals diabetische retinopathie, macula degeneratie of retinitis pigmentosa dient u abosluut uw arts te raadplegen. Twijfelt u dan is de huisarts de juiste persoon is voor advies.


Keur

De Philips Energy-up is goedgekeurd door het gezaghebbende Amerikaanse keuringsinstituut FDA (U.S. Food en Drug Administration)Dit amerikaanse overheidsinstituut houdt in de VS toezicht op kwaliteit van voedsel en medicijnen.
De Philips Energy-up lichttherapie apparaten heeft het CE–keurmerk!        
Werkt lichttherapie echt? 

Vanaf ongeveer 1980 is er enorm veel onderzoek gedaan naar de effecten van lichttherapie. Bij duizenden personen in Europa, de Verenigde Staten, Australië en Azië. Mits de indicatie juist is gesteld en de lichttherapie op een juiste manier wordt gegeven knappen mensen er sneller én meer van op dan van een antidepressivum. Doorgaans is lichttherapie al in binnen een week werkzaam terwijl het bij antidepressiva meestal 4 tot 6 weken duurt voor de eerste resultaten merkbaar worden. In Nederland adviseren het Nederlands Huisartsen Genootschap en het Trimbos Instituut lichttherapie als voorkeursbehandeling bij winterdepressieve klachten.
Hoe werkt lichttherapie? 

Hoewel de therapeutische effecten van een lichttherapie onomstotelijk bewezen zijn en veel van de fysiologische gevolgen bekend zijn, zijn de mechanismen achter de effecten nog steeds onduidelijk. Wat we wel weten is dat het biologische klok-hormoon melatonine onmiddellijk daalt na blootstelling aan licht van voldoende intensiteit. Dit is misschien de basis van de therapeutische werking. Op deze manier is namelijk de biologische klok te beïnvloeden, die naast het slaap-/waakritme ook dagelijkse bioritmen als hormoonsecretie of lichaamstemperatuur regelt.